Za dnešních dnů není tak úplně lehké publikovat. Alespoň ne pro toho, jenž sice má co říci, ale nemá komu to říci, to jest nemá dostatečně dobře vybudované kontakty na nakladatele a především grantodárce, bez nichž většinou ve vědě i kultuře nikdo nehne prstem. Proto jsem založil tento blog, kam se toho vejde poměrně hodně - i když nejdelší články si asi budou muset počkat na knižní podobu. Na myšlenkách je příjemné to, že se vcelku volně mohou stěhovat z mysli do mysli; neplatí pro ně tedy příliš nějaký copyright. Pokud se některé z mých myšlenek ujmou, budu jen rád. Není samozřejmě příliš hezké záměrně opisovat a vydávat za své cizí texty a věřím, že to nikdo z mých čtenářů dělat nebude.

Texty zde vystavené jsou různé povahy - podle jednotlivých rubrik: naleznete zde texty spíše filosoficky a obecně  laděné - ty jsou v rubrice  Obecné úvahy, zatímco složka Filosofie obsahuje texty, které jsou navíc odborné filosofické povahy. Jim podobný charakter má složka Theologie, ovšem na rozdíl od předchozích explicite počítá se skutečností křesťanství a jiných náboženství a zabývá se tím, co mohou nabídnout. Speciální složkou jsou Exegeze, tedy výklady biblických textů. Velkou složkou je složka Z překladů, která se tématicky překrývá se všemi ostatními; obsahuje nepůvodní texty, jichž jsem (původním) překladatelem. Autor -pokud je znám - je vždy uveden u názvu článku, v opačném případě je uveden alespoň jazyk, z něhož jsem překládal.Převážně odborně laděnými složkami jsou obě složky dějepisné, z nichž 16.-17. století  je vyčleněno zvlášť, neboť je to předmět speciálního autorova zájmu. Blog doplňuje několik textů liturgických a poznámky z cest. Nakonec jsem přeci  jen zařadil malou složku osobních zkušeností a příběhů, pokud vás zajímá, co Andresius prožívá a co ho potkává, najdete to ve složce z mého života.

Před několika lety mne rovněž zaujal román německého spisovatele Waltera Ummingera "Die Winterkönigreich". Je to román ve (vyfabulovaných) dopisech skutečných osobností jedné přelomové epochy. Některé z nich jsem přeložil a myslím, že vám je zde postupně rovněž poskytnu. Další knihou, jež se postupně na blogu ve speciální rubrice je kniha holandského psychologa Bernarda Livegoeda O životních obdobích. V tomto případě nejde zcela o můj překlad, upravil jsem jenom již existující starší překlad a očekával, že kniha brzy vyjde. Za pět let se tak ale nestalo - alespoň souborný katalog ČR tuto publikaci neregistruje. Proto se odhodlávám k tomuto (dokonce dvojímu) porušení autorských práv s tím, že pro tuto knihu neplatí, co jsem napsal výše o možnosti zaslání celého textu na požádání.

Tedy -   vítejte na mém blogu.

Váš                Andresius

Tento bezplatný blog bohužel krátí texty delší než 65.500 znaků; koho takový text zaujme, může ho ode mne obdržet mailem oproti čestnému prohlášení, že jej nehodlá publikovat pod svým jménem. V takovém případě se obracejte na adresu andresius@centrum.cz.

Seznam všech článků na blogu

prosinec 2016

- Legenda o svaté Barboře.
- Nebude-li vaše spravedlnost větší ....
- O čem mě poučil „Večer chval“

listopad 2016

- Majestát Rudolfa II. a Dopis 146 - 147
- Dopis 141 - 145

září 2016

- Dopis 139 - 140 + Zpráva o vyhnání Maurů ze Španěl
- Disputace o Svatém Grálu + Dopis 138
- Dopis 136 -137
- Dopis 134 - 135
- Dopis 132 - 133
- Dopis 130 - 131
- Dopis 128 - 129

červenec 2016

- Dopis 125 - 127
- Dopis 122-124
- Zpráva o obsazení Donauwörthu + Dopis 121
- Dopis 119-120
- Dopis 118 + Zpráva o vynálezu dalekohledu
- Dopis 116-117
- Dopis 114-115
- Dopis 113 + Zpráva o šáhu Abbásovi
- Dopis 112 + Pamflet o rabbim Löwovi
- Dopis 110-111 + Zpráva o míru s Turky
- Zpráva o konci Borise Godunova + Dopis 108-109
- Dopis 107-108
- Zpráva o velkém mogulovi Akbarovi + Dopis 105
- Dopis 101 - 104
- Plán vyhodit do povětří parlament+Dopis 100
- Dopis 98 - 99
- Mýtus o Christianu Rosenkreuzovi
- Dopis 97 + Zpráva o nepravém carovi

červen 2016

- Dopis 94 - 96
- Dopis 92-93 + Zpráva o novém věku
- Anno Domini 1604
- Dopis 88-89

květen 2016

- Dopis 86-87
- Zpráva o úmrtí královny Alžběty I. + Dopis 85
- Dopis 82-84
- Zpráva o pokusu zmocnit se Ženevy + Dopis 80-81
- Dopis 77-79
- Dopis 75-76 + Zpráva o svobodném Nizozemí
- Zápis z tajné porady + Dopis 73-74
- Dopis 71-72
- Dopis 69-70
- Dopis 67-68
- Dopis 65-66
- Hadewyjch (recenze)
- Relací (Essex) + Dopis 64

duben 2016

- Dopis 61 - 63
- Dopis 59-60
- Dopis 57-58
- Dopis 55-56
- Dopis 53-54
- Dopis 52 +Zpráva o přijetí francouzského poselstva
- Zpráva o upálení Giordana Bruna + Dopis 51
- Optimismus a víra
- Dopis 49-50
- Dopis 47-48
- Dopis 46 + Relací
- Dopis 44-45

březen 2016

- Boháč a smrt (Rudolf Frieling
- SEDMERO VELIKONOČNÍCH PŘÍBĚHŮ V EVANGELIU(Frieling
- 12 stop božského života

listopad 2015

- Podivuhodný rybolov (Rudolf Frieling)
- Zážitek Boha (žalm 63, Rudolf Frieling))
- Píseň tří mládenců v ohnivé peci(Rudolf Frieling)
- „Nikoli mocí…” (Rudolf Frieling)
- Jak být bohatým

říjen 2015

- Pozvedám své oči k horám… (Rudolf Frieling)

září 2015

- Relací - O zlatodějci Jiřím Honauerovi
- Dopis 42 - 43
- Relací (Francisco Xavier) + Dopis 41
- Dopis 39 - 40
- Inkviziční zápis + Dopis 38
- Dopis 36 - 37
- Dopis 33 - 35

srpen 2015

- Relací (Nantský edikt) + Dopis 31 - 32
- Dopis 28 - 30

červenec 2015

- Dopis 26 - 27
- Dopis 24 - 25
- Dopis 22 - 23
- VŮLE BÝT ZDRÁV (Rudolf Frieling)

červen 2015

- Dopis 20. a 21.
- Zasvěcení smrtí (Rozhovor W.Weiraucha s W.Voigtem)
- Tři podobenství o druhém příchodu Kristově (Friel)
- Na okraj k Parsifalovskému příběhu

květen 2015

- Malý světelný div na pravém místě

duben 2015

- Budete svědky ducha
- O „dobru a zlu“ mytologicky

březen 2015

- Glosa o bohatství
- PODPORUJME MINISTRYNI
- Já jsem vinný kmen (Ex. J 15)

únor 2015

- "Hledejte Hospodina, pokudž nalezen může býti."
- Dopis 19 + Relací
- Dopis 17-18
- Dopis 15-16

leden 2015

- Pro koho je určeno evangelium?
- Panychida za Václava
- Otec světel (Rudolf Frieling)

prosinec 2014

- Cizinec
- Livjátán - Dračí mýtus Starého zákona(R.Frieling)

listopad 2014

- Umírání je přechod

říjen 2014

- VI.Obraz člověka a životní vývoj 3.Tři úrovně
- VI. Obraz člověka a životní vývoj 2.Psychoterapie
- II.A Lidský život a jeho průběh (II)
- Čtení na velikonoční vigilii
- Bileám (Rudolf Frieling)

srpen 2014

- Dopis 13-14
- Dopis 11-12
- Dopis 9-10
- HRA

červenec 2014

- VELIKÉ DNES NOVÉHO ZÁKONA (Rudolf Frieling)
- VII. Osobní vývoj a život člověka
- VI Obraz člověka a životní vývoj1.Moderní obraz čl
- Svatodušní kázání

červen 2014

- Pravice a levice
- Pomsta intelektuálům II

březen 2014

- Přímluvy
- Bůh láska jest!
- Každý, kdož jest z pravdy, slyší hlas můj

leden 2014

- Skrytý bod obratu v dějinách evropské filosofie
- O nezaměstnanosti a podpoře (verze 2)
- Dopis 8 + relací
- STVOŘENÍ ČLOVĚKA V PRVNÍ KAPITOLE GEN.(R.Frieling)
- O VIRULENCI KŘESŤANSTVÍ (Rudolf Frieling)
- V. Výhledy na kariéru a personální politika
- "Svatá válka" - fatální nedorozumění(Wilhelm Maas)
- Impuls jménem Camphill (Julian Sleigh)
- Náboženská praxe a lidský organismus(M. Glöckler)
- Kleméns Alexandrijský, učitel moudrosti (C. Los)
- Boj o plod utrpení (Rudolf Frieling)
- IV. Základní postoje

prosinec 2013

- O Michaelově velikosti (Martin Sandkühler)
- III. Vývoj muže - vývoj ženy - životní fáze a man
- II. Lidský život a jeho průběh (I)
- I. Celkový přehled
- Lidská podoba Friedricha Schillera (Günter Braun)
- Friedrich Schiller a náboženství (Maja Rehbein)
- O kořenech irského křesťanství (Markus Osterrieder
- Tři novodobí svědkové Moudrosti (Manfred Krüger)
- Laik o moudrosti (Manfred Krüger)
- Moudrost v křesťanské theologii (Manfred Krüger)
- Žalm 103

listopad 2013

- O VSCHÁZENÍ A NÁVRATU DUŠE K BOHU (Eriugena)
- Svatý Duch a předpovědi utrpení (Rudolf Frieling)
- Nebezpečnost mužů

říjen 2013

- Pražské zvony (recenze)
- Über das Leben des Kultus
- Civilizovaný člověk a božství
- Svatební slib
- Slova Rabbiho Nachmana (Martin Buber)

srpen 2013

- Židovská mystika (Martin Buber)

červenec 2013

- Je křest nedílnou součástí křesťanství?
- Ralbice
- Jak vypadá konec světa

červen 2013

- Období smutku - brána k jinému životu(H.Ingversen)
- Velká Spasitelka
- Protestantská mystika po třicetileté válce

květen 2013

- Uzdravení pod odkrytou střechou-Mk 2,-12(Frieling)
- Evangelium (Rudolf Frieling)
- Obětování Izáka (Rudolf Frieling)
- Bůh a Bohové (Rudolf Frieling)
- Mosty k zemřelým (Wolfgang Weirauch)
- Smrt jako proměňující krok (K.Neumann,M.Treichler)

duben 2013

- Co s kamióny?
- Standardy pro vzdělávánÍ
- Škola a vzdělání - ještě jednou
- Poklady bohatých (exegese Jak5)
- Josef a ženy
- Eliáš - příběhy z období sucha

říjen 2012

- Kdo stál u Ježíšova hrobu?
- Jak dlouho ještě budeme trpět reklamu?

září 2012

- Svoboda v mezích zákona? (exegese Mt 17,24nn)

srpen 2012

- O duchovní přípravě (exegeze Ex 40,18nn),
- Hrdina v nedbalkách (exegese Sd 6,11nn.)
- O nájemném bydlení
- Je možná nesmrtelnost?
- Rituál nebo pravda
- Čas a mniši
- Z knihy Zachariáš, kap. 9-10
- Z knihy Izaiáš kap.29,9 nn.
- Z 2.knihy královské, kap.25
- Prach na stěnách

červenec 2012

- Christus - das "Ja" der Verheißungen
- Grabsteine
- z Nového Města
- Peníze - posvátná kráva?
- na sv. Brigitu

červen 2012

- O číslech, rytmech, kvadratuře kruhu a jiném

květen 2012

- Ukřižování dle Lukáše
- Demi-monde II
- Svatodušní vigilie
- Veni Sancte Spiritus (z latiny)

duben 2012

- Počátky proroctví v Izraeli
- Služba a služebníci v Novém Zákoně
- Katolictví jako homeopatie
- Dopis 6-7
- Demi-monde

březen 2012

- Prázdný způsob života?
- Blíží se sociální revoluce?
- Prorok od Boha (Dt 18,15-22)
- Dopis 3-5

leden 2012

- Naopak
- Reakce článek Marty Semelové v Listech Prahy
- Vnitřní tření,aneb proč nefunguje občanská společn
- Co je v základech světa?
- Pravda

listopad 2011

- O nezaměstnanosti a podpoře

říjen 2011

- Anarchistická kvestie o nesouzení

září 2011

- Oltář (Martin Buber)
- Buddha (Martin Buber)
- Rozdělovací třída
- Duch – dárce smíření (Exegeze Ef 2.11-18)

srpen 2011

- Muž a žena - ten maličký rozdíl-přednáška W.Gädeka
- Česká starokatolická anafora
- Velikonoční anafora
- Holandský kánon
- Anafora bavorské církve
- Anafora evangelické církve Hessensko-Waldecké
- Vánoční anafora
- Eucharistická modlitba limské liturgie
- Anglikánská anafora
- Anafora švýcarské starokatolické církve
- Eucharistická modlitba podle textů z Taizé
- Anafora rakouské starokatolické cíírkve
- Anafora Švýcarské křestanskokatolické církve
- Anafora Adolfa Thurlinga
- Eucharistická modlitba Utrechtské unie, 1982
- VOX SPIRITUALIS AQUILAE (JOHANNES SCOTUS ERIUGENA)
- Über die Freiheit (Exegese von Gal 5,1-6)
- Samariter, Juden und - Gott (J 4,5-26)
- Fiktivní řeč libovolnému budoucímu měšťanostovi
- "Já jsem vzkříšení i život." (Exegese Jan 11)
- Výklad Mt 16,13-23
- Neeucharistická bohoslužba křesťanské obce
- Eucharistická bohoslužba křesťanské obce
- Otázka tolerance odchylných proudů v reformaci
- Paracelsus
- Výklad Dt 18,15-22

červenec 2011

- Místo setkání s Bohem (Kázání Gn na 28 Jákobův
- Nevědomé pokolení
- Několik poznámek o liturgii (obecně)
- Kříž jako znamení
- Potentáti
- Johann Arndt
- Valentin Weigel a jeho škola
- Die Kraft der Begierde - Gebet bei Jakob Böhme
- Jakob Böhme - mystik a myslitel
- Trimorfé Prótennoia (NHC XIII,1)
- Židovství mezi Křesťanstvím a Islámem (Udi Levy)
- Moc nad hady a štíry (Žalm 91 - Rudolf Frieling)
- Výklad Gn 4,1-18
- NHC VI,2 Bronté
- Dopis 1-2
- Reformace a protireformace 1500-1800 (Tony Lane)
- Hippolytova anafora
- JULIUS VYPUZEN Z NEBE(z latiny-pravd.aut.Erasmus)
- Proměna krve (G. Meyrink - autobiografický text)
- ERASMŮV EPIGRAM NA JULIA II.(z latiny)
- Východní tradice po roce 500 (Tony Lane)
- "JÁ JSEM CESTA, PRAVDA I ŽIVOT" (exegeze J 14,6)
- O důležitosti pravdy (Exegeze Ef 6,11-17)
- Výklad uzdravení syna centurionova
- Jákobův zápas Bohem (Exegeze Gn 32,23-33)
- "Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebi"
- Prostor o Praze (recenze)
- Několik zastavení s pražskými chrámy
- O životních obdobích - výňatky (Bernard Livegoed)
- Jiný tě přepáše
- Fatwa o Johannu Wolfgangu Goethovi (z němčiny)
- Čí je země?
- Brambory - všeuměl (M. Arndorfer, M. Moser)
- Člověk a země
- Archanděl Michael a rytíř Jiří (Udi Levy)
- Křesťanství a karma (Jürgen Meier)
- Proč se hroutí manželství ( Wolfgang Gädeke)
- K vývoji “já” v židovství (Šimon Levy)
- Voda - nástroj života (Reinhard Koehler)
- Dějiny druhů - staré téma v novém hávu (Bubner)
- Trojí poslušnost (Sibylle ALEXANDER)
- Vnímavost (Bartholomeus Maris)

červen 2011

- Na svatého Ducha
- Eucharistická modlitba II. (Starozákonní)
- Eucharistická modlitba I.
- Obřad posvěcení člověka v Obci křesťanů
- Eucharistická modlitba III. (Tříkrálová)
- Eucharistická modlitba IV. (Janovská)
- Eucharistická modlitba podle Otčenáše
- V Michaelském věku (Barbara Nordmeyer)
- Náboženství odpovídající naší době (D.Bumiller)
- Lessingova pozdní léta (Wilhelm Schneider)
- Bible a převtělování (Konrad M.Paul Rudnicki)
- Moderní člověk a oběť
- Setkávání se světem
- Zamyšlení nad idejemi u Zd.Neubauera
- „Nezemřu, ale budu žít” (žalm 118) - R. Frieling
- Proměna krve (Gustav Meyrink)
- Zápolení s andělem smrti (Eliezer Diamond)
- Posmrtný život dle bible (Rudolf Frieling)
- Stánek úmluvy a stavba světa (Rudolf Frieling)

květen 2011

- Výklad modlitby kompletáře
- Jiný tě přepáše
- O čase v kulturách
- Cestovní deník z putování po Moravě
- Zpráva z badatelské cesty
- Eliášova oběť
- Něco o Janovi - malá allegorése

duben 2011

- Odchylné a heretické proudy v reformaci (ukázka)
- Poslední dny a týdny-Pomoc při umírání (D.Tausch)
- O církvích a o ekumenismu
- Moralitas de bombo :)
- O andělech
- Sedmero blahoslavenství v Apokalypse (R.Frieling)
- Svůdný klam Třetí říše (Peter Reichel)- recenze
- Mnišství - protiváha středověkého pojetí světa
- Kde je ďábel?
- "Můj malík je tlustší než bedra mého otce."
- Pomsta intelektuálům
- Dva velcí škůdci vzdělání
- Strach z odlišnosti
- Komenský a počátky ideje všeobecného vzdělání
- Kulturní restituce a evangelizace
- Noční myšlenky
- Proměny společné cesty (Concordia Leimann)
- Granum sinapis (ze sředohornoněmčiny)
- Hausordnung (z češtiny :)
- LIDSTVÍ A SLAVNOST MŠE SVATÉ (Karl Engelmann)
- Partyzánská válka povodní
- Pozorování na Letné
- O svobodě a individualismu
- Proč by měla na Slovensku stát socha sv.Štěpána
- Hrst myšlenek o mrtvém těle

únor 2011

- O bohatství

leden 2011

- Nástup nové hudební estetiky po roce 1600
- O Trojici
- Návrh nového uspořádání velikonoční vigilie
- Trimorfé Protennoia NHC XIII,1 (z koptštiny)
- Luterství a svatí (ukázka)
- Žalmy v tradici křesťanské církve (ukázka)
- Humor v Novém zákoně
- Výklad k Janovi 13,27-32
- Co znamená pro nás dnes prázdný hrob
- Sociální trojčlennost" jakožto jednota tří pohybů
- Čtyři Cesty FILOSOFIE
- OBČANSKÁ POSLUŠNOST
- Stál u zrodu moderní vědy metafyzický kolaps?
- Robert Grosseteste a jeho komentář k mystické theo
- Ještě jednou o zlu
- Náboženská ideologie TŘETÍ říše
- Nejsem lepší než moji otcové

prosinec 2010

- Dobro a zlo?
- O cestách a pohybu
- O generační závislosti
- Společnost a její démoni
- Johann Georg Gichtel
- Jakob Böhme - podivuhodná postava na přelomu věků
- Smrt a život
- Na první advent
- Byli jen krůček od nebe...

listopad 2010

- O hříchu
- Sociologické typy církevních společenství
- O spravedlnosti
- Výklad modlitby Otče náš