Za dnešních dnů není tak úplně lehké publikovat. Alespoň ne pro toho, jenž sice má co říci, ale nemá komu to říci, to jest nemá dostatečně dobře vybudované kontakty na nakladatele a především grantodárce, bez nichž většinou ve vědě i kultuře nikdo nehne prstem. Proto jsem založil tento blog, kam se toho vejde poměrně hodně - i když nejdelší články si asi budou muset počkat na knižní podobu. Na myšlenkách je příjemné to, že se vcelku volně mohou stěhovat z mysli do mysli; neplatí pro ně tedy příliš nějaký copyright. Pokud se některé z mých myšlenek ujmou, budu jen rád. Není samozřejmě příliš hezké záměrně opisovat a vydávat za své cizí texty a věřím, že to nikdo z mých čtenářů dělat nebude.

Texty zde vystavené jsou různé povahy - podle jednotlivých rubrik: naleznete zde texty spíše filosoficky a obecně  laděné - ty jsou v rubrice  Obecné úvahy, zatímco složka Filosofie obsahuje texty, které jsou navíc odborné filosofické povahy. Jim podobný charakter má složka Theologie, ovšem na rozdíl od předchozích explicite počítá se skutečností křesťanství a jiných náboženství a zabývá se tím, co mohou nabídnout. Speciální složkou jsou Exegeze, tedy výklady biblických textů. Velkou složkou je složka Z překladů, která se tématicky překrývá se všemi ostatními; obsahuje nepůvodní texty, jichž jsem (původním) překladatelem. Autor -pokud je znám - je vždy uveden u názvu článku, v opačném případě je uveden alespoň jazyk, z něhož jsem překládal.Převážně odborně laděnými složkami jsou obě složky dějepisné, z nichž 16.-17. století  je vyčleněno zvlášť, neboť je to předmět speciálního autorova zájmu. Blog doplňuje několik textů liturgických a poznámky z cest. Nakonec jsem přeci  jen zařadil malou složku osobních zkušeností a příběhů, pokud vás zajímá, co Andresius prožívá a co ho potkává, najdete to ve složce z mého života.

Před několika lety mne rovněž zaujal román německého spisovatele Waltera Ummingera "Die Winterkönigreich". Je to román ve (vyfabulovaných) dopisech skutečných osobností jedné přelomové epochy. Některé z nich jsem přeložil a myslím, že vám je zde postupně rovněž poskytnu. Další knihou, jež se postupně na blogu ve speciální rubrice je kniha holandského psychologa Bernarda Livegoeda O životních obdobích. V tomto případě nejde zcela o můj překlad, upravil jsem jenom již existující starší překlad a očekával, že kniha brzy vyjde. Za pět let se tak ale nestalo - alespoň souborný katalog ČR tuto publikaci neregistruje. Proto se odhodlávám k tomuto (dokonce dvojímu) porušení autorských práv s tím, že pro tuto knihu neplatí, co jsem napsal výše o možnosti zaslání celého textu na požádání.Dále jsem se nejnověji pustil do překládání celého souboru kázání Mistra Eckharta, dle Sturleseho vydání, jež je organizováno podle pořádku liturgického roku. Výsledkem by tedy měla být Eckhartova postila, což je i název další, zatím poslední přidané rubriky. Asi se mi nepodaří během jediného roku přeložit celý cyklus, aby se jednotlivá kázání objevovala na jejich příslušný den - například v postní době pokrývají kromě nedělí i mnohé všední dny - nicméně sledujte tento web, měla by na měm periodicky kázání přibývat :)

Tedy -   vítejte na mém blogu.

Váš                Andresius

Tento bezplatný blog bohužel krátí texty delší než 65.500 znaků; koho takový text zaujme, může ho ode mne obdržet mailem oproti čestnému prohlášení, že jej nehodlá publikovat pod svým jménem. V takovém případě se obracejte na adresu andresius@centrum.cz.

Seznam všech článků na blogu

září 2017

- Česká konfederace, Dopis 267-268
- Dopis 265 - 266
- Co je pro nás důležité

srpen 2017

- Lukášovi dva bratři
- Dopis 252-253
- Dopis 264 + stavovské obléhání Vídně
- Konec Jana de Oldenbarenveldta + Dopis 263
- Šelmovský kousek obrsta Valdštejna + Dopis 262
- Novina o císařově smrti + Dopis 261
- Anno 1619

červenec 2017

- Dopis 256 - 259
- Dopis 255 + Zpráva o dobytí Plzně
- Dopis 254 + Synoda v Dordrechtu
- Sněm Unie v Rothenburgu
- Dopis 250-251
- Dopis 249 + Ortel nad Vaninim
- Dopis 248 + Zlé znamení v Prešpurce
- Dopis 247 + Noviny o pražské defenestraci
- Dopis 246 + Memorandum Ludwiga Cameraria pro Unii
- Dopis 245 + Novinky z Čech
- Anno Domini 1618 - Dopis 243-244
- Dopis 242 + Pařížský mír
- Dopis 240-241
- Dopis 238-239 + další zprávy
- Poslední výprava a smrt W. Raleigha + Dopis 237
- Protikalvinistický leták + Dopis 236
- Rok 1617 - Dopis 233-235
- Dopis 230 - 232 + další zprávy
- Dopis 227 - 229
- Rok 1616 - Dopis 224 - 226
- Dopis 221 - 223
- Vyhnání Židů z Wormsu
- Dopis 218 - 220
- Dopis 216 - 217
- Confessio Fraternitatis R.C. + Dopis 214-215
- Uskocká válka + Dopis 212-213
- Rok 1615 - 2 dopisy+ Zpráva o Jezuitském Paraguayi
- Dopis 208 - 209

červen 2017

- Dopis 207 + Zpráva o holandském příměří
- Dopis 205-206
- Dopis 204 + reakce na Famu fraternitatis
- Manifest Fama fraternitatis + Dopis 203
- Dopis 201-202
- Dopis 200+ leták o náboženské vrtkavosti knížat
- Vznik Bratrstva Růžového kříže + Dopis 199
- Dopis 197-198
- Dopis 195-196
- Dopis 193-194
- Svatba Fridricha Falckého a Alžběty Stuartovny
- Anno Domini 1613
- Zpráva o polském tažení do Ruska + Dopis 191
- Dopis 189-190

květen 2017

- Dopis 187-188
- Dopis 186 a Zpráva o císařské volbě
- Dopis 184 - 185
- Dopis 183 a Leták o smrti císaře Rudolfa
- Dopis 181 - 182

duben 2017

- Si consurrexistis cum Christo
- Si non lavero te, non habebis partem mecum
- Dopis 179 - 180
- Dopis 177 - 178
- Dopis 176 + Solná válka
- Dopis 174 - 175
- Dopis 172 - 173
- Dopis 171 + Zpráva o zatčení rady Tegnagela
- Dopis 168 - 170
- Sociální stát
- Anno Domini 1611 (Dopis 166 - 167 , pasovští )
- Dopis 165 + Leták o moci Satanově
- Dopis 163-164
- Laetare sterilis
- Domine rex omnipotens in dicione tua cuncta sunt

březen 2017

- Dopis 162 + zpráva o mírových iniciativách
- Dopis 161 + článek o řešení Jülišského sporu
- Dopis 159 - 160
- Dopis 157 - 158
- Zpráva o zavraždění Jindřicha IV. + Dopis 156
- Dopis 154 - 155
- Článek o Galileově dalekohledu + Dopis 153
- Dopis 151 - 152
- Depeše vév.z Lermy + Dopis 150
- Příměří v Nizozemí + Dopis 149
- Článek o pevnosti Jülich + Dopis 148
- Příběh o rabínovi a jeho synu (Buber)
- Příběh o sedmi žebrácích (Buber)
- Příběh o býku a beranu (Buber)
- Příběh o kralevici a synu služky (Buber)

prosinec 2016

- Legenda o svaté Barboře.
- Nebude-li vaše spravedlnost větší ....
- O čem mě poučil „Večer chval“

listopad 2016

- Majestát Rudolfa II. a Dopis 146 - 147
- Dopis 141 - 145

září 2016

- Dopis 139 - 140 + Zpráva o vyhnání Maurů ze Španěl
- Disputace o Svatém Grálu + Dopis 138
- Dopis 136 -137
- Dopis 134 - 135
- Dopis 132 - 133
- Dopis 130 - 131
- Dopis 128 - 129

červenec 2016

- Dopis 125 - 127
- Dopis 122-124
- Zpráva o obsazení Donauwörthu + Dopis 121
- Dopis 119-120
- Dopis 118 + Zpráva o vynálezu dalekohledu
- Dopis 116-117
- Dopis 114-115
- Dopis 113 + Zpráva o šáhu Abbásovi
- Dopis 112 + Pamflet o rabbim Löwovi
- Dopis 110-111 + Zpráva o míru s Turky
- Zpráva o konci Borise Godunova + Dopis 108-109
- Dopis 107-108
- Zpráva o velkém mogulovi Akbarovi + Dopis 105
- Dopis 101 - 104
- Plán vyhodit do povětří parlament+Dopis 100
- Dopis 98 - 99
- Mýtus o Christianu Rosenkreuzovi
- Dopis 97 + Zpráva o nepravém carovi

červen 2016

- Dopis 94 - 96
- Dopis 92-93 + Zpráva o novém věku
- Anno Domini 1604
- Dopis 88-89

květen 2016

- Dopis 86-87
- Zpráva o úmrtí královny Alžběty I. + Dopis 85
- Dopis 82-84
- Zpráva o pokusu zmocnit se Ženevy + Dopis 80-81
- Dopis 77-79
- Dopis 75-76 + Zpráva o svobodném Nizozemí
- Zápis z tajné porady + Dopis 73-74
- Dopis 71-72
- Dopis 69-70
- Dopis 67-68
- Dopis 65-66
- Hadewyjch (recenze)
- Relací (Essex) + Dopis 64

duben 2016

- Dopis 61 - 63
- Dopis 59-60
- Dopis 57-58
- Dopis 55-56
- Dopis 53-54
- Dopis 52 +Zpráva o přijetí francouzského poselstva
- Zpráva o upálení Giordana Bruna + Dopis 51
- Optimismus a víra
- Dopis 49-50
- Dopis 47-48
- Dopis 46 + Relací
- Dopis 44-45

březen 2016

- Boháč a smrt (Rudolf Frieling
- SEDMERO VELIKONOČNÍCH PŘÍBĚHŮ V EVANGELIU(Frieling
- 12 stop božského života

listopad 2015

- Podivuhodný rybolov (Rudolf Frieling)
- Zážitek Boha (žalm 63, Rudolf Frieling))
- Píseň tří mládenců v ohnivé peci(Rudolf Frieling)
- „Nikoli mocí…” (Rudolf Frieling)
- Jak být bohatým

říjen 2015

- Pozvedám své oči k horám… (Rudolf Frieling)

září 2015

- Relací - O zlatodějci Jiřím Honauerovi
- Dopis 42 - 43
- Relací (Francisco Xavier) + Dopis 41
- Dopis 39 - 40
- Inkviziční zápis + Dopis 38
- Dopis 36 - 37
- Dopis 33 - 35

srpen 2015

- Relací (Nantský edikt) + Dopis 31 - 32
- Dopis 28 - 30

červenec 2015

- Dopis 26 - 27
- Dopis 24 - 25
- Dopis 22 - 23
- VŮLE BÝT ZDRÁV (Rudolf Frieling)

červen 2015

- Dopis 20. a 21.
- Zasvěcení smrtí (Rozhovor W.Weiraucha s W.Voigtem)
- Tři podobenství o druhém příchodu Kristově (Friel)
- Na okraj k Parsifalovskému příběhu

květen 2015

- Malý světelný div na pravém místě

duben 2015

- Budete svědky ducha
- O „dobru a zlu“ mytologicky

březen 2015

- Glosa o bohatství
- PODPORUJME MINISTRYNI
- Já jsem vinný kmen (Ex. J 15)

únor 2015

- "Hledejte Hospodina, pokudž nalezen může býti."
- Dopis 19 + Relací
- Dopis 17-18
- Dopis 15-16

leden 2015

- Pro koho je určeno evangelium?
- Panychida za Václava
- Otec světel (Rudolf Frieling)

prosinec 2014

- Cizinec
- Livjátán - Dračí mýtus Starého zákona(R.Frieling)

listopad 2014

- Umírání je přechod

říjen 2014

- VI.Obraz člověka a životní vývoj 3.Tři úrovně
- VI. Obraz člověka a životní vývoj 2.Psychoterapie
- II.A Lidský život a jeho průběh (II)
- Čtení na velikonoční vigilii
- Bileám (Rudolf Frieling)

srpen 2014

- Dopis 13-14
- Dopis 11-12
- Dopis 9-10
- HRA

červenec 2014

- VELIKÉ DNES NOVÉHO ZÁKONA (Rudolf Frieling)
- VII. Osobní vývoj a život člověka
- VI Obraz člověka a životní vývoj1.Moderní obraz čl
- Svatodušní kázání

červen 2014

- Pravice a levice
- Pomsta intelektuálům II

březen 2014

- Přímluvy
- Bůh láska jest!
- Každý, kdož jest z pravdy, slyší hlas můj

leden 2014

- Skrytý bod obratu v dějinách evropské filosofie
- O nezaměstnanosti a podpoře (verze 2)
- Dopis 8 + relací
- STVOŘENÍ ČLOVĚKA V PRVNÍ KAPITOLE GEN.(R.Frieling)
- O VIRULENCI KŘESŤANSTVÍ (Rudolf Frieling)
- V. Výhledy na kariéru a personální politika
- "Svatá válka" - fatální nedorozumění(Wilhelm Maas)
- Impuls jménem Camphill (Julian Sleigh)
- Náboženská praxe a lidský organismus(M. Glöckler)
- Kleméns Alexandrijský, učitel moudrosti (C. Los)
- Boj o plod utrpení (Rudolf Frieling)
- IV. Základní postoje

prosinec 2013

- O Michaelově velikosti (Martin Sandkühler)
- III. Vývoj muže - vývoj ženy - životní fáze a man
- II. Lidský život a jeho průběh (I)
- I. Celkový přehled
- Lidská podoba Friedricha Schillera (Günter Braun)
- Friedrich Schiller a náboženství (Maja Rehbein)
- O kořenech irského křesťanství (Markus Osterrieder
- Tři novodobí svědkové Moudrosti (Manfred Krüger)
- Laik o moudrosti (Manfred Krüger)
- Moudrost v křesťanské theologii (Manfred Krüger)
- Žalm 103

listopad 2013

- O VSCHÁZENÍ A NÁVRATU DUŠE K BOHU (Eriugena)
- Svatý Duch a předpovědi utrpení (Rudolf Frieling)
- Nebezpečnost mužů

říjen 2013

- Pražské zvony (recenze)
- Über das Leben des Kultus
- Civilizovaný člověk a božství
- Svatební slib
- Slova Rabbiho Nachmana (Martin Buber)

srpen 2013

- Židovská mystika (Martin Buber)

červenec 2013

- Je křest nedílnou součástí křesťanství?
- Ralbice
- Jak vypadá konec světa

červen 2013

- Období smutku - brána k jinému životu(H.Ingversen)
- Velká Spasitelka
- Protestantská mystika po třicetileté válce

květen 2013

- Uzdravení pod odkrytou střechou-Mk 2,-12(Frieling)
- Evangelium (Rudolf Frieling)
- Obětování Izáka (Rudolf Frieling)
- Bůh a Bohové (Rudolf Frieling)
- Mosty k zemřelým (Wolfgang Weirauch)
- Smrt jako proměňující krok (K.Neumann,M.Treichler)

duben 2013

- Co s kamióny?
- Standardy pro vzdělávánÍ
- Škola a vzdělání - ještě jednou
- Poklady bohatých (exegese Jak5)
- Josef a ženy
- Eliáš - příběhy z období sucha

říjen 2012

- Kdo stál u Ježíšova hrobu?
- Jak dlouho ještě budeme trpět reklamu?

září 2012

- Svoboda v mezích zákona? (exegese Mt 17,24nn)

srpen 2012

- O duchovní přípravě (exegeze Ex 40,18nn),
- Hrdina v nedbalkách (exegese Sd 6,11nn.)
- O nájemném bydlení
- Je možná nesmrtelnost?
- Rituál nebo pravda
- Čas a mniši
- Z knihy Zachariáš, kap. 9-10
- Z knihy Izaiáš kap.29,9 nn.
- Z 2.knihy královské, kap.25
- Prach na stěnách

červenec 2012

- Christus - das "Ja" der Verheißungen
- Grabsteine
- z Nového Města
- Peníze - posvátná kráva?
- na sv. Brigitu

červen 2012

- O číslech, rytmech, kvadratuře kruhu a jiném

květen 2012

- Ukřižování dle Lukáše
- Demi-monde II
- Svatodušní vigilie
- Veni Sancte Spiritus (z latiny)

duben 2012

- Počátky proroctví v Izraeli
- Služba a služebníci v Novém Zákoně
- Katolictví jako homeopatie
- Dopis 6-7
- Demi-monde

březen 2012

- Prázdný způsob života?
- Blíží se sociální revoluce?
- Prorok od Boha (Dt 18,15-22)
- Dopis 3-5

leden 2012

- Naopak
- Reakce článek Marty Semelové v Listech Prahy
- Vnitřní tření,aneb proč nefunguje občanská společn
- Co je v základech světa?
- Pravda

listopad 2011

- O nezaměstnanosti a podpoře

říjen 2011

- Anarchistická kvestie o nesouzení

září 2011

- Oltář (Martin Buber)
- Buddha (Martin Buber)
- Rozdělovací třída
- Duch – dárce smíření (Exegeze Ef 2.11-18)

srpen 2011

- Muž a žena - ten maličký rozdíl-přednáška W.Gädeka
- Česká starokatolická anafora
- Velikonoční anafora
- Holandský kánon
- Anafora bavorské církve
- Anafora evangelické církve Hessensko-Waldecké
- Vánoční anafora
- Eucharistická modlitba limské liturgie
- Anglikánská anafora
- Anafora švýcarské starokatolické církve
- Eucharistická modlitba podle textů z Taizé
- Anafora rakouské starokatolické cíírkve
- Anafora Švýcarské křestanskokatolické církve
- Anafora Adolfa Thurlinga
- Eucharistická modlitba Utrechtské unie, 1982
- VOX SPIRITUALIS AQUILAE (JOHANNES SCOTUS ERIUGENA)
- Über die Freiheit (Exegese von Gal 5,1-6)
- Samariter, Juden und - Gott (J 4,5-26)
- Fiktivní řeč libovolnému budoucímu měšťanostovi
- "Já jsem vzkříšení i život." (Exegese Jan 11)
- Výklad Mt 16,13-23
- Neeucharistická bohoslužba křesťanské obce
- Eucharistická bohoslužba křesťanské obce
- Otázka tolerance odchylných proudů v reformaci
- Paracelsus
- Výklad Dt 18,15-22

červenec 2011

- Místo setkání s Bohem (Kázání Gn na 28 Jákobův
- Nevědomé pokolení
- Několik poznámek o liturgii (obecně)
- Kříž jako znamení
- Potentáti
- Johann Arndt
- Valentin Weigel a jeho škola
- Die Kraft der Begierde - Gebet bei Jakob Böhme
- Jakob Böhme - mystik a myslitel
- Trimorfé Prótennoia (NHC XIII,1)
- Židovství mezi Křesťanstvím a Islámem (Udi Levy)
- Moc nad hady a štíry (Žalm 91 - Rudolf Frieling)
- Výklad Gn 4,1-18
- NHC VI,2 Bronté
- Dopis 1-2
- Reformace a protireformace 1500-1800 (Tony Lane)
- Hippolytova anafora
- JULIUS VYPUZEN Z NEBE(z latiny-pravd.aut.Erasmus)
- Proměna krve (G. Meyrink - autobiografický text)
- ERASMŮV EPIGRAM NA JULIA II.(z latiny)
- Východní tradice po roce 500 (Tony Lane)
- "JÁ JSEM CESTA, PRAVDA I ŽIVOT" (exegeze J 14,6)
- O důležitosti pravdy (Exegeze Ef 6,11-17)
- Výklad uzdravení syna centurionova
- Jákobův zápas Bohem (Exegeze Gn 32,23-33)
- "Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebi"
- Prostor o Praze (recenze)
- Několik zastavení s pražskými chrámy
- O životních obdobích - výňatky (Bernard Livegoed)
- Jiný tě přepáše
- Fatwa o Johannu Wolfgangu Goethovi (z němčiny)
- Čí je země?
- Brambory - všeuměl (M. Arndorfer, M. Moser)
- Člověk a země
- Archanděl Michael a rytíř Jiří (Udi Levy)
- Křesťanství a karma (Jürgen Meier)
- Proč se hroutí manželství ( Wolfgang Gädeke)
- K vývoji “já” v židovství (Šimon Levy)
- Voda - nástroj života (Reinhard Koehler)
- Dějiny druhů - staré téma v novém hávu (Bubner)
- Trojí poslušnost (Sibylle ALEXANDER)
- Vnímavost (Bartholomeus Maris)

červen 2011

- Na svatého Ducha
- Eucharistická modlitba II. (Starozákonní)
- Eucharistická modlitba I.
- Obřad posvěcení člověka v Obci křesťanů
- Eucharistická modlitba III. (Tříkrálová)
- Eucharistická modlitba IV. (Janovská)
- Eucharistická modlitba podle Otčenáše
- V Michaelském věku (Barbara Nordmeyer)
- Náboženství odpovídající naší době (D.Bumiller)
- Lessingova pozdní léta (Wilhelm Schneider)
- Bible a převtělování (Konrad M.Paul Rudnicki)
- Moderní člověk a oběť
- Setkávání se světem
- Zamyšlení nad idejemi u Zd.Neubauera
- „Nezemřu, ale budu žít” (žalm 118) - R. Frieling
- Proměna krve (Gustav Meyrink)
- Zápolení s andělem smrti (Eliezer Diamond)
- Posmrtný život dle bible (Rudolf Frieling)
- Stánek úmluvy a stavba světa (Rudolf Frieling)

květen 2011

- Výklad modlitby kompletáře
- Jiný tě přepáše
- O čase v kulturách
- Cestovní deník z putování po Moravě
- Zpráva z badatelské cesty
- Eliášova oběť
- Něco o Janovi - malá allegorése

duben 2011

- Odchylné a heretické proudy v reformaci (ukázka)
- Poslední dny a týdny-Pomoc při umírání (D.Tausch)
- O církvích a o ekumenismu
- Moralitas de bombo :)
- O andělech
- Sedmero blahoslavenství v Apokalypse (R.Frieling)
- Svůdný klam Třetí říše (Peter Reichel)- recenze
- Mnišství - protiváha středověkého pojetí světa
- Kde je ďábel?
- "Můj malík je tlustší než bedra mého otce."
- Pomsta intelektuálům
- Dva velcí škůdci vzdělání
- Strach z odlišnosti
- Komenský a počátky ideje všeobecného vzdělání
- Kulturní restituce a evangelizace
- Noční myšlenky
- Proměny společné cesty (Concordia Leimann)
- Granum sinapis (ze sředohornoněmčiny)
- Hausordnung (z češtiny :)
- LIDSTVÍ A SLAVNOST MŠE SVATÉ (Karl Engelmann)
- Partyzánská válka povodní
- Pozorování na Letné
- O svobodě a individualismu
- Proč by měla na Slovensku stát socha sv.Štěpána
- Hrst myšlenek o mrtvém těle

únor 2011

- O bohatství

leden 2011

- Nástup nové hudební estetiky po roce 1600
- O Trojici
- Návrh nového uspořádání velikonoční vigilie
- Trimorfé Protennoia NHC XIII,1 (z koptštiny)
- Luterství a svatí (ukázka)
- Žalmy v tradici křesťanské církve (ukázka)
- Humor v Novém zákoně
- Výklad k Janovi 13,27-32
- Co znamená pro nás dnes prázdný hrob
- Sociální trojčlennost" jakožto jednota tří pohybů
- Čtyři Cesty FILOSOFIE
- OBČANSKÁ POSLUŠNOST
- Stál u zrodu moderní vědy metafyzický kolaps?
- Robert Grosseteste a jeho komentář k mystické theo
- Ještě jednou o zlu
- Náboženská ideologie TŘETÍ říše
- Nejsem lepší než moji otcové

prosinec 2010

- Dobro a zlo?
- O cestách a pohybu
- O generační závislosti
- Společnost a její démoni
- Johann Georg Gichtel
- Jakob Böhme - podivuhodná postava na přelomu věků
- Smrt a život
- Na první advent
- Byli jen krůček od nebe...

listopad 2010

- O hříchu
- Sociologické typy církevních společenství
- O spravedlnosti
- Výklad modlitby Otče náš